Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới

Chuyên mục: Tin tập huấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới

Ngay sau khi Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 7 năm 2022, về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022 – 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT) đã làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế và các đối tác liên kết của các đơn vị này để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 3.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn SGK và số lượng CBQL, GV đăng kí bồi dưỡng sử dụng sách, SGDĐT đã chọn hai hình thức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến.

Với tổng số 412 lớp, gần 50000 lượt CBQL và GV tham gia, sử dụng trên 60 hội trường toàn thành phố, từ ngày 26/07/2022 đến hết ngày 03/08/2022, giáo viên giảng dạy tất cả các môn học lớp 3, sử dụng sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng giảng viên của bộ sách hướng dẫn sử dụng và bồi dưỡng trực tiếp.

Qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ CBQL, GV đã được nghe các Tổng chủ biên, Chủ biên, Tác giả và đội ngũ Báo cáo viên chia sẻ về quan điểm biên soạn, cấu trúc sách và cấu trúc bài học, nội dung dạy học, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học và phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra, các thầy cô là CBQL, GV cũng được thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy và thực hiện kiểm tra, đánh giá để công nhận kết quả bồi dưỡng.

 

Công ty CPDV XBGD Gia Định.

Chia sẻ bài viết