Nhóm hỗ trợ

NHÓM HỖ TRỢ

Chào mừng Thầy / Cô đến với nhóm hỗ trợ giảng dạy – bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các nhóm được xây dựng với mục đích làm cầu nối hỗ trợ quý Thầy / Cô trong việc giảng dạy, trao đổi tài nguyên trong quá trình triển khai nội dung của bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, là các nhóm Hỗ trợ chính thức của bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, được xây dựng với sự hỗ trợ của nền tảng úng dụng TeleGram, với tiêu chí hoạt động như sau :

  1. Đây là nhóm trả lời câu hỏi, do đó yêu cầu Thầy / Cô sau khi gia nhập hãy đăng tải nội dung cần trao đổi. Quản trị viên sẽ đọc và chuyển câu hỏi / thắc mắc đến với các cá nhân liên quan (nhóm phát hành, nhóm tác giả, nhóm biên tập viên) và gửi phản hồi lại trong thời gian sớm nhất.

  2. Đây là nhóm công cộng (được bật tính năng riêng tư), Thầy / Cô sau khi gia nhập lưu ý không đăng thông tin cá nhân dưới bất kì hình thức nào. Những dữ liệu cá nhân nếu cần thiết cho việc trả lời câu hỏi / thắc mắc, Quản trị viên sẽ liên hệ trực tiếp đến quý Thầy / Cô để trao đổi và ghi nhận nội dung.

  3. Các hoạt động chia sẻ trong nhóm là hoàn toàn miễn phí, nhằm tạo một góc trao đổi tài liệu mở dành cho tất cả các Thầy / Cô, giúp cho việc giảng dạy bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được hiệu quả hơn.

Trân trọng.