CÔNG TY CPDV XBGD GIA ĐỊNH
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

Bộ sách giáo khoa CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn.

Bộ sách giáo khoa CHÂN TRỜI SÁNG TẠO hàm chứa ý nghĩa về sự rộng mở của thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức khoa học và công nghệ; sự bao la của thế giới nghệ thuật và hướng đến những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại …

Tập huấn trực tiếp Tiếng Việt 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Tiếng Việt 1 Đơn vị tập huấn : Bình Thuận,...

Tập huấn trực tiếp Giáo dục thể chất 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Giáo dục thể chất 1 Đơn vị tập huấn...

Tập huấn trực tiếp Hoạt động trải nghiệm 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Hoạt động trải nghiệm 1 Đơn vị tập huấn : Bình Thuận, Đồng...

Tập huấn trực tiếp Mĩ Thuật 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Mĩ Thuật 1 Đơn vị tập huấn : Bà Rịa...

Tập huấn trực tiếp Âm nhạc 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Âm nhạc 1 Đơn vị tập huấn : Bình Thuận, Đồng...

Tập huấn trực tiếp Đạo Đức 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Đạo đức 1 Đơn vị tập huấn : Bà Rịa -...

Tập huấn trực tiếp Tự nhiên và Xã hội 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Tự nhiên và Xã hội 1 Đơn vị tập...

Tập huấn trực tiếp Toán 1 – Bình Thuận

Thời gian tập huấn : 08.00 - 17.00, ngày 04/07/2020 Môn : Toán 1 Đơn vị tập huấn : Bình Thuận, Đồng...

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO là bộ sách giáo khoa hiện đại.

Bộ sách giáo khoa CHÂN TRỜI SÁNG TẠO sẽ truyền cảm hứng để giúp các em học sinh phát triển toàn diện về tư duy, phẩm chất và năng lực, giúp người học dễ dàng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn cuộc sống; giải quyết một cách linh hoạt, hài hoà các vấn đề giữa cá nhân và cộng đồng; nhận biết các giá trị bản thân và năng lực nghề nghiệp mà còn nuôi dưỡng lòng tự hào, tình yêu tha thiết với quê hương đất nước, mong muốn được góp sức xây dựng non sông này tươi đẹp hơn.

CÁC CHỈ SỐ NỔI BẬT

01

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

02

TOÁN

03

TIẾNG ANH

04

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

05

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

06

ÂM NHẠC

07

MĨ THUẬT

08

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

09

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các thầy cô giáo viên.

Kết nối Quý Thầy Cô đến với Tổng chủ biên, Chủ biên và các tác giả.

Nội dung tập huấn được xây dựng bám sát tiêu chí hiện đại, hiệu quả và linh hoạt.

LỊCH TẬP HUẤN

Phần 1

Giới thiệu chung về bộ môn, tiêu chí biên soạn, định hướng giảng dạy.

Phần 2

Hướng dẫn triển khai chi tiết chương trình giảng dạy trong năm học

Phần 3

Phân tích tiết dạy minh hoạ, thảo luận, trao đổi các hướng triển khai giảng dạy sách giáo khoa trong thực tế

Phần 4

Hướng dẫn sử dụng hệ tài nguyên đi kèm hỗ trợ sách giáo khoa, hệ sách tham khảo bổ trợ phục vụ giảng dạy, định hướng kiểm tra đánh giá.