Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chuyên mục: Nổi bật, Tin tập huấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bắt đầu từ ngày 06/6/2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các địa phương sử dụng SGK các lớp 3,7 và 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

NXBGDVN đã chuẩn bị nguồn tài liệu, dữ liệu đa dạng phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên gồm: SGK và SGV, tài liệu tập huấn SGK môn học, slide tập huấn GV sử dụng sách; video giới thiệu SGK, video tiết học minh hoạ,…

Tất cả các tài liệu, dữ liệu trên đều được đưa lên website: taphuan.nxbgd.vn để cán bộ quản lý, giáo viên các địa phương có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu (tự tập huấn) về SGK các môn học.

Bên cạnh đó, NXBGDVN cũng đã chuyển các bản in SGK, SGV, tài liệu tập huấn tới tất cả các tỉnh, thành phố để phục vụ công tác tập huấn; xây dựng phương án, lịch trình tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến tới 100% giáo viên và cán bộ quản lí trên địa bàn tất cả các tỉnh, thành phố.

Công tác tập huấn trực tuyến được chia làm nhiều đợt, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7/2022.

Kết thúc đợt tập huấn, theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, giáo viên phải thực hiện bài kiểm tra, đánh giá tập huấn. NXBGDVN đã chuẩn bị các câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo hình thức trắc nghiệm. Giáo viên các địa phương sẽ làm bài trên nền tảng Tập huấn (taphuan.nxbgd.vn). Lãnh đạo các Sở GD&ĐT có thể giám sát, đánh giá chất lượng công tác tập huấn, thu thập, thống kê kết quả đánh giá giáo viên của tỉnh thông qua các tính năng trên nền tảng này.

NXBGDVN

Chia sẻ bài viết