Học liệu Tin học 5 – Dữ liệu trò chơi Scratch – Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Học liệu Tin học 5 – Dữ liệu trò chơi Scratch – Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo


Thông tin

  • Thông tin bài học: Bài 9 đến Bài 15 – Sách Tin học 5
  • Thông tin tệp: dữ liệu hình ảnh và tệp chương trình Scratch
  • Dung lượng: 1839KB

tải về


Liên kết