Học liệu Tin học 12 – Bài F17 – Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Học liệu Tin học 12 – Bài F17 – Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo


Thông tin

  • Thông tin bài học: Bài F17 – Hoạt động trải nghiệm về Khoa học dữ liệu – Sách Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
  • Thông tin tệp: dữ liệu minh hoạ phần Khởi độngThực hành.
  • Dung lượng: 2051KB

tải về


Liên kết