Các bài tập trong những phần này mang tính chất mở rộng và nâng cao, khi dạy giáo viên quán triệt tinh thần khuyến khích học sinh, không ép buộc tất cả các học sinh phải hoàn thành.
Tùy theo lượng kiến thức hoặc số lượng bài tập trong một đơn vị bài, giáo viên sẽ dạy trong một hay nhiều tiết dựa theo phân phối chương trình ở sách giáo viên.
Theo tinh thần đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm, các bài trong sách Toán 1 đã tạo nhiều điều kiện để học sinh thực hành dẫn tới kiến thức kĩ năng cần học. Phù hợp với việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh trong môn Toán.
  • Hình khối gần gũi trong cuộc sống xung quanh hơn hình phẳng.
  • Kế thừa chương trình Mầm non mà học sinh đã được nhận biết.
  • Hình khối được đưa vào sớm với mục đích dùng làm chất liệu dạy học cho giai đoạn số và hình thành phép tính.
Đi kèm với SGK Toán 1 là nguồn học liệu điện tử tại trang web hành trang số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam http://hanhtrangso.nxbgd.vn gồm sách giáo khoa, sách tham khảo điện tử và video các tiết học mẫu để giáo viên, phụ huynh, học sinh có thể tham khảo.
Những bài tập này, nếu HS không có bộ xếp hình, GV có thể hướng dẫn HS dùng giấy thủ công hoặc bìa cứng để cắt 8 hình theo kích thước như hướng dẫn ở câu sau.
SGK Toán 1 với mục đích sử dụng nhiều lần, không nên viết vẽ vào sách. Để tương tác với sách, NXBGD đã phát hành sách bài tập toán 1.
Quý Thầy / Cô và các bạn có thể xem trong Tài liệu tập huấn môn Toán 1, trang 37, 38, 39 và 40. Tài liệu tập huấn môn Toán 1
Các bảng cộng trong phạm vi 10 được tiềm ẩn trong phần luyện tập, học sinh dựa vào các bảng tách - gộp số trong phạm vi từng số để thành lập bảng và cũng dựa vào các bài tách - gộp để ghi nhớ bảng cộng trừ sau này (Ví dụ: Luyện tập  bài 1 trang 57, 5 trang 58) Riêng các phép cộng trong phạm vi 2, 3 và 4 thì học sinh tiến hành luyện tập ngay, không thành lập bảng (Đây là việc cộng các số trực giác rất gần gũi với học sinh) ( Ví dụ: Luyện tập bài 2 trang 57)
Hình ảnh trong SGK chỉ mang tính minh họa, GV có thể thay thế bằng bộ que tính và thẻ chục (thiết bị dạy học hiện hành) hoặc có thể dùng bất cứ đồ dùng khác thay cho con đếm (nắp chai, hòn sỏi,…)