Tự nhiên và Xã hội

Được ạ, nhưng cần bám sát yêu cầu cần đạt được thể hiện ở đầu nội dung bài học.
Việc lựa chọn đưa các thông tin vào trong sách (cả kênh chữ và kênh hình) vừa phải đảm bảo tính khoa học, vừa phải đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với học sinh. Thông thường, thời gian ăn sáng của học sinh tiểu học dao động từ 6 giờ đến 7 giờ và buổi tối từ 18 giờ đến 19 giờ. Do học sinh lớp 1 mới được học giờ đúng, nên sách chọn một thời điểm để thể hiện cho tranh, mục đích là giúp học sinh nhận biết được bữa ăn sáng, trưa và tối. Khi dạy học bài này, giáo viên không nên cứng nhắc, mà từ chỉ lấy các hình ảnh trong tranh làm điểm tựa và công cụ để khai thác các yếu tố thực tiễn từ học sinh, từ đó hình thành năng lực khoa học cho người học.
Hoàn toàn được. Tuỳ theo đặc điểm của từng trường, điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất, các trường hoàn toàn có thể dựa theo cấu trúc logic trong nội dung bài học để thay đổi hình thức tổ chức dạy học bằng cách cho học sinh quan sát, khám phá, trải nghiệm trực tiễn nhằm đạt được mục tiêu và yêu cầu cần đạt của bài học.
Mở đầu bài học là những yêu cầu học sinh cần đạt sau khi học xong bài. Với học sinh lớp 1, khả năng đọc được yêu cầu cần đạt còn hạn chế, nên không yêu cầu học sinh phải đọc “Yêu cầu cần đạt”. Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên có thể dựa theo yêu cầu cần đạt của bài đề đồng hành cùng học sinh, giúp các em định hướng và nhận biết các hoạt động học tập trong bài. Lên các lớp cao hơn, khả năng đọc của học sinh sẽ tốt lên, có thể yêu cầu học sinh tự đọc “Yêu cầu cần đạt” để dần hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh.
SGK môn Tự nhiên và Xã hội 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo hướng mở, Chủ đề Cộng đồng địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội 1 là chủ đề tích hợp nội dung giáo dục địa phương rất cao. Khi các tác giả SGK thiết kế, lựa chọn nội dung đưa vào sách cũng chú ý rất nhiều đến tính đa dạng giữa các vùng miền tiêu biểu, đặc trưng nhất và cũng thiết kế các hoạt động mở để GV và nhà trường có thể lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào. Do đó, khi dạy một số nội dung trong chủ đề này, nhà trường có thể lựa chọn lồng ghép, tích hợp sâu hơn hoặc thiết kế nội dung bài học để khai thác những đặc trưng văn hoá tiêu biểu gắn với địa phương, vùng, miền của mình. Tuy nhiên, bài học vẫn phải đáp ứng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của môn học. Ví dụ: Bài Tết Nguyên Đán, nhà trường có thể thay đổi nội dung bài học nhằm tích hợp giáo dục địa phương như sau:
  • Cách 1: Vẫn thực hiện giảng dạy theo tiến trình gợi ý trong SGK, tuy nhiên GV có thể đưa nội dung về lễ hội địa phương bằng cách tích hợp ở hoạt động liên hệ, vận dụng trong bài.
  • Cách 2: Thay đổi, thiết kế lại bài 13 bằng một lễ hội khác phù hợp với thực tế địa phương. Tuy nhiên, khi thay đổi, nội dung các tư liệu được sử dụng trong hoạt động phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với học sinh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt như: (1) giới thiệu được tên, thời gian diễn ra một lễ hội truyền thống có sự tham gia của học sinh, gia đình và người dân ở cộng đồng; (2) Kể được một số công việc của các thành viên trong gia đình và người dân cho lễ hội đó; (3) Nêu được cảm xúc khi tham gia lễ hội đó.
Tất cả các bộ SGK Tự nhiên và Xã hội 1 hiện nay tuy có khác nhau về quy trình, cách thức tổ chức hoạt động học nhưng đều có cấu trúc sắp xếp thứ tự các chủ để giống nhau hướng đến đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình. Do đó, khi học sinh chuyển trường, có thể sẽ có một vài buổi học đầu bỡ ngỡ về cách thức tham gia hoạt động học của từng bộ sách khác nhau, tuy nhiên sẽ không gặp khó khăn về kiến thức, kĩ năng cơ bản của từng chủ đề. Do đó, GV chỉ cần giúp đỡ học sinh mới chuyển trường đến làm quen với các logo, biểu tượng và cách sử dụng sách trong một, hai buổi đầu là học sinh hoàn toàn có thể tự tin học được.
Sách Chân trời sáng tạo triển khai thực hiện theo tính mở của chương trình môn Tự nhiên và Xã hội, nên khi sử dụng sách giáo khoa, giáo viên có thể lựa chọn đối tượng học tập sẵn có ở địa phương để dạy học, có thể thay đổi thứ tự các bài học trong từng chủ đề và thay đổi số tiết trong mỗi bài học để phù hợp với thực tế địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường nhưng phải đảm bảo mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học.
Hoàn toàn được nhưng phải đảm bảo đáp ứng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của bài học trong chủ đề môn học. Tuỳ theo điều kiện của nhà trường và học sinh, giáo viên có thể lựa chọn, sử dụng đa dạng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học (trong lớp, ngoài lớp…) theo nội dung, tiến trình gợi ý trong SGK để đảm bảo hoàn thành mục tiêu bài học tốt nhất.
Cấu trúc bài học được chia thành hai nhóm hoạt động gắn với các nhóm năng lực đặc thù của chương trình môn Tự nhiên và Xã hội, thuận lợi cho nhà trường và giáo viên có thể sử dụng sách giáo khoa như một công cụ đắc lực nhằm thực hiện chương trình môn học tốt nhất. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và nhà trường có thể thiết kế các công cụ đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực đặc thù cho học sinh.
  • Đây là điểm riêng của bộ sách, khác biệt so với các sách Tự nhiên và Xã hội khác. Một trong những quan điểm của bộ sách là thể hiện tính tích hợp cao, chú trọng khai thác mối quan hệ tích hợp liên môn với chương trình các môn học khác. Do đó, phần từ khoá cuối mỗi bài học bao gồm một số từ trọng tâm trong bài, giúp học sinh vừa làm quen với các thuật ngữ khoa học của môn học, vừa giúp các em củng cố và mở rộng vốn từ tiếng Việt của bản thân.
  • Phần “Em cần biết” và “Từ khoá” thuộc phần tổng kết bài học, do học sinh tự rút ra dưới sự dẫn dắt và hướng dẫn của giáo viên sau khi học xong bài học. Do đó, khi dạy các phần này, giáo viên tổ chức khác với các phần nội dung trong bài ở phía trên.