Ngữ văn

Phần dạy đọc và TV cho mỗi chủ đề là khoảng từ 7-8 tiết, trong đó phần tri thức đọc hiểu và tri thức TV trong SGK: rất ngắn gọn, do vậy, sẽ không bị quá áp lực về thời gian. Hơn nữa việc tổ chức cho HS đọc kết nối chủ điểm và đọc mở rộng theo thể loại có thể thực hiện như sau: Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, lên lớp trình bày kết quả.