Mĩ thuật

Theo Thông tư 27 về đánh giá GV, có đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đánh giá như cô giáo hỏi là đánh giá định kì. Đánh giá định kì môn Mĩ thuật, không có điểm số hay làm bài cụ thể mà là Tổng hợp kết quả đánh giá thường xuyên theo các mức Hoàn thành Tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành. Nội dung đánh giá là các phẩm chất năng lực chung và năng lực đặc thù của môn Mĩ thuât. Vì là tổng hợp kết quả thường xuyên nên các thầy cô sẽ không thấy có Tiết làm bài kiểm tra như các môn học khác
Các hoạt động dạy học trong trong sách Mĩ thuật thuộc Bộ “Chân trời sáng tạo” được xây dựng theo mạch tuần tự đi từ thực tế đến thẩm mĩ Mĩ thuật, từ làm quen đến sáng tạo, do đó, khi xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên cần chú ý thực hiện xây dựng theo từng chủ đề, không xây dựng thành từng tiết học đơn lẻ. Trong quá trình xây dựng chủ đề, có thể căn cứ theo năng lực học sinh, điều kiện thực tế giảng dạy để phân phối thời gian cần và đủ cho một chủ đề. Với từng hoạt động, giáo viên có thể khai thác các phương pháp, kỹ thuật dạy học đã biết để tổ chức hoạt động, khuyến khích học sinh chủ động nắm bắt, khám phá kiến thức, kỹ thuật, khuyến khích học sinh sáng tạo, việc đánh giá thường xuyên học sinh có thể được thực hiện ngay trong quá trình học sinh tham gia các hoạt động này với định hướng khuyến khích học sinh tự hoàn thiện. Kết thúc một hoạt động, tùy theo phân phối của giáo viên mà có thể tiếp tục ngay một hoạt động khác trong cùng một giờ dạy, hoặc có thể tổ chức chuẩn bị cho giờ kế tiếp.
Các chủ đề và hoạt động trong sách Mĩ thuật thuộc Bộ “Chân trời sáng tạo” đều nhằm mục đích kích thích khả năng sáng tạo của học sinh, do đó khuyến khích giáo viên tổ chức nhiều loại hình hoạt động khác nhau, vận dụng tất cả các kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Những quy trình dạy học theo phương pháp dạy học mới đã được giới thiệu trong những năm qua như “Vẽ theo nhạc, Vẽ biểu cảm...” hoàn toàn có thể được giáo viên vận dụng tổ chức trong tất cả các hoạt động để truyền thụ kiến thức cho học sinh, cũng như được kết hợp thêm các kỹ thuật dạy học phổ biến khác như “Mảnh ghép, khăn phủ bàn...”. Điều quan trọng cần xác định là các quy trình này chính là những kỹ thuật dạy học tạo hứng thú học tập và thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh.