Hoạt động trải nghiệm

Tự đánh giá là một năng lực HS rất cần được tập luyện để có khả năng nhìn lại chính mình – một đặc trưng rất quan trọng của kĩ năng tư duy. Chính khi em tự đánh giá (một cách chân thực) là lúc em đang thực hành HĐTN để nâng cao năng lực quan sát và nhận thức của mình. Tự đánh giá còn giúp em phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề (khi em biết nhìn lại, nhận ra điểm tích cực và tiêu cực,…). Điều này cũng đúng cho đánh giá đồng đẳng. Kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS cũng được tính vào kết quả cuối học kì/năm học nhưng chỉ theo một tỉ trọng nhất định. Vì GV cũng có kênh đánh giá riêng của mình. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được mời đánh giá con em trong một số hoạt động và kết quả đánh giá này cũng có thể được tính trong kết quả cuối học kì/năm học. Việc HS biết (tự) đánh giá, sử dụng (tự) đánh giá một cách đúng đắn là một nhiệm giáo dục quan trọng của cả GV và phụ huynh. Vì thế, HĐTN rất cần có hoạt động này. Trong SGV HĐTN 1 (Chân trời sáng tạo), các tác giả đã trình bày những cách tiếp cận, các phương pháp tương ứng để hỗ trợ GV cũng như phụ huynh. Qua đó, giúp họ nhận ra được tầm quan trọng và cách thức đồng hành với HS, giúp các em biết (tự) đánh giá đúng, hợp lí, hiệu quả.
Nếp nghĩ phát triển được nhấn mạnh trong bộ sách HĐTN 1. Nếp nghĩ phát triển được áp dụng trong hoạt động giáo dục thông qua: i) cách tương tác, ứng xử của GV với HS (đây là một nhánh quan trọng và đã được trình bày kĩ trong sách HĐTN 1 dành cho GV để các thầy cô tìm hiểu và vận dụng); ii) việc HS thực hành một số hoạt động trên như tập đánh giá quá trình hoặc sự nỗ lực trong tự đánh giá, tập đón nhận sai sót trong đánh giá, đặt câu hỏi,… (những hoạt động này đã được tích hợp trong SGK); iii) giới thiệu một số chủ đề về nếp nghĩ phát triển (các hoạt động này sẽ được đưa vào trong các lớp trên). Tham khảo sách HĐTN 1 dành cho GV với nhiều hướng dẫn chi tiết, các thầy, cô giáo hoàn toàn có thể vận dụng nếp nghĩ phát triển vào các hoạt động giáo dục nói chung và HĐTN nói riêng. Ngoài nếp nghĩ phát triển, còn có một số quan điểm, mô hình, phương pháp sư phạm tích cực,… liên quan nhiều đến việc tổ chức lớp học và cách tương tác của GV với HS được hướng dẫn cụ thể trong SGV. Như vậy, sách HĐTN 1 dù không đưa ra một chủ đề cụ thể về nếp nghĩ phát triển hay một quan điểm cụ thể nào vẫn hàm chứa tinh thần và vận dụng nhuần nhuyễn trong thiết kế các hoạt động. Kết hợp thêm với SGV, GV có thể làm cho các tinh thần này được thể hiện một cách cụ thể, sinh động trong các hoạt động giáo dục.
Theo quy định cũng như theo thực tế triển khai các công tác chuyên môn trong nhà trường thì việc tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhau thuộc các bộ SGK khác nhau không có trở ngại đáng kể. Mỗi sách HĐTN đều biên soạn theo các yêu cầu cần đạt chung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên về nguyên tắc, HS sẽ đạt được mức năng lực theo chuẩn chung khi kết thúc năm học. Sách HĐTN 1 (Chân trời sáng tạo) trình bày chủ đề theo cách tích hợp, tức là có sự giao thoa, tương tác giữa các hoạt động. Nhờ vậy, HS luôn có thể tiếp cận hoạt động mà bản thân các em chưa trải nghiệm trước đó. Các hoạt động trong sách mang tính trải nghiệm thực tế nên HS hoàn toàn có thể dễ dàng làm quen với chủ đề mới. Ngoài ra, các hoạt động theo chủ đề được cấu trúc theo mô hình nên có thể giúp HS tiếp cận ngay chủ đề mới. Như vậy, HS chuyển trường sau năm học sẽ không gặp khó khăn gì. Còn đối với trường hợp HS chuyển trường ngay giữa năm học thì có thể tiếp cận thuận lợi, không gây cản trở nhiều đến quá trình học tập ở trường mới, bộ sách mới (nếu khác bộ sách). Ngoài ra, GV và các bạn học cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ HS mới đến.