Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 5, 9, 12

Chuyên mục: Thông tin báo chí, Tin tập huấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 5, 9, 12

NXBGDVN – Sáng ngày 03/6/2024, tại hai đầu cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 5, 9, 12. Theo kế hoạch, nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng sẽ được NXBGDVN liên tục tổ chức bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các tỉnh/thành trong cả nước đối với 100% giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở lựa chọn sử dụng SGK lớp 5, 9, 12 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 03/6/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên các địa phương sử dụng SGK các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại các điểm cầu trực tuyến ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo cho các buổi tập huấn trực tuyến. Về phần kĩ thuật, để đáp ứng được các yêu cầu, đảm bảo chất lượng (hình ảnh, âm thanh, tương tác giữa báo cáo viên và người nghe,…) tại các buổi tập huấn trực tuyến, NXB Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị hệ thống gồm 28 phòng studio đạt tiêu chuẩn. Khâu test kỹ thuật được đội ngũ công nghệ thông tin của NXB tổ chức thực hiện bài bản, kĩ lưỡng với tất cả điểm cầu địa phương trước ngày tổ chức chính thức.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác bồi dưỡng gồm: Phiên bản điện tử SGK, SGV; Tài liệu bồi dưỡng GV sử dụng SGK; video giới thiệu SGK; kế hoạch bài dạy các môn học… Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được đăng tải miễn phí trên nền tảng taphuan.nxbgd.vn để cán bộ quản lý, GV có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về SGK các môn học.

Trong ngày 03/6/2024, một số môn học như: Khoa học 5, Giáo dục thể chất 5, Toán 9, Vật lí 12, Ngữ văn 12… của hai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo đã được các Tổng Chủ biên, Chủ biên trực tiếp truyền tải nội dung tập huấn, bồi dưỡng đến giáo viên, cán bộ quản lý tại các trường qua hình thức trực tuyến.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 5, 9, 12 của NXB Giáo dục Việt Nam:

Hiền Thương
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chia sẻ bài viết