Kế hoạch dạy học lớp 1

Chuyên mục: Giới thiệu sách

Kế hoạch dạy học lớp 1

Trong các hoạt động của giáo viên, xây dựng kế hoạch dạy học cho từng bài học cụ thể có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng và hiệu quả dạy học nói chung. Để giúp giáo viên chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học khi sử dụng sách giáo khoa Chân trời sáng tạo cho năm học 2020 – 2021 (năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1.

Bộ sách do các tác giả sách giáo khoa, kết hợp cùng với các cán bộ quản lí giáo dục và các giáo viên giỏi biên soạn. Thông qua những hướng dẫn cụ thể, bộ sách sẽ giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo bổ ích trong việc thiết kế kế hoạch dạy học các bộ môn ở lớp 1, đặc biệt là các giáo viên bắt đầu giảng dạy bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo; góp phần phát triển kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học ở những lớp tiếp theo.

VỀ CẤU TRÚC

Mỗi quyển trong bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1 được biên soạn cho từng môn học cụ thể, với bố cục chính gồm 2 phần như sau :

 1. Phần một – Những vấn đề chung: giới thiệu về phương pháp thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tập trung vào nguyên tắc thiết kế, cấu trúc và các bước thiết kế kế hoạch dạy học.
 2. Phần hai – Thiết kế kế hoạch dạy học cụ thể cho toàn bộ các bài học trong sách giáo khoa lớp 1 (bộ sách Chân trời sáng tạo); tập trung vào cách xác định mục tiêu dạy học trên cơ sở cụ thể hoá yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, năng lực đặc thù của mỗi bài học; gợi ý tiến trình, phương pháp dạy học; tiêu chí và phương pháp, hình thức đánh giá sản phẩm của học sinh; các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường theo từng nội dung bài học.

VỀ HỆ THỐNG

Công ty đã hoàn thiện và hân hạnh được giới thiệu đến với quý Thầy / Cô các quyển sau :

 1. Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học theo sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo)
  • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng
  • Mã sách : G2LG1X001
  • Khổ sách : 19×26.5
  • Số trang : 252
 2. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo) – Tập một
  • Tác giả : Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Xuân Tùng, Trần Phương Xuân Cúc
  • Mã sách : G2LG1V001
  • Khổ sách : 19×26.5
  • Số trang : 252
 3. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo) – Tập hai
  • Tác giả : Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Vũ Minh Tâm
  • Mã sách : G2LG1V003
  • Khổ sách : 19×26.5
  • Số trang : 252
 4. Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc lớp 1 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo)
  • Tác giả : Hồ Ngọc Khải (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Thanh Trường
  • Mã sách : G2LG1R001
  • Khổ sách : 19×26.5
  • Số trang : 60
 5. Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 1 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học theo sách giáo khoa Toán 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo)
  • Tác giả : Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan
  • Mã sách : G2LG1T001
  • Khổ sách : 19×26.5
  • Số trang : 252
 6. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 1 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học theo sách giáo khoa Đạo đức 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo)
  • Tác giả : Trần Thanh Bình, Lâm Hồng Lãm Thuý
  • Mã sách : G2LG1T003
  • Khổ sách : 19×26.5
  • Số trang : 160

Bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1 có thể được sử dụng như giáo án cá nhân, phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy bộ môn. Sách có thiết kế một cột “phát triển” để giáo viên có thể ghi chú, rút kinh nghiệm, ghi nhận các phương án điều chỉnh sau tiết dạy.

Bộ sách đang tiếp tục được hoàn thiện (bổ sung thêm những môn học còn thiếu) và nhóm tác giả, biên tập viên luôn luôn lắng nghe các đóng góp từ phía giáo viên, các nhà quản lí giáo dục, một mặt góp phần hoàn chỉnh bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, bộ sách giáo viên, mặt khác góp phần hoàn chỉnh bộ sách Kế hoạch dạy học, hỗ trợ trực tiếp cho việc giảng dạy của quý Thầy / Cô.

Đọc thêm tại đây.

Công ty CPDV XBGD Gia Định
www.xuatbangiadinh.vn

Chia sẻ bài viết