Tự nhiên và Xã hội 1 – Chủ đề : Thực vật và động vật – Bài : Con vật xung quanh em (tiết 1)

Tự nhiên và Xã hội 1 – Chủ đề : Thực vật và động vật – Bài : Con vật xung quanh em (tiết 1)

Thông tin

Giáo viên : Ngô Nguyễn Thuỳ Anh
Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Môn : Tự nhiên và Xã hội 1
Chủ đề : Thực vật và động vật
Bài : Con vật xung quanh em (tiết 1)
Thời lượng : 33 phút.

Liên kết


Thư viện