Tập huấn trực tuyến – môn Hoạt động trải nghiệm 1

Tập huấn trực tuyến – môn Hoạt động trải nghiệm 1

Thông tin

Báo cáo viên :

  • Nguyễn Hữu Tâm – Chủ biên SGK
  • Đặng Thị Mỹ Dung
  • Trần Thị Ngọc Hạnh

Môn : Hoạt động trải nghiệm 1
Thời lượng : 3 giờ 16 phút.

Liên kết


Thư viện