Mĩ thuật 1 – Chủ đề : Ngôi nhà của em – Tiết 3

Mĩ thuật 1 – Chủ đề : Ngôi nhà của em – Tiết 3

Thông tin

Giáo viên : Nguyễn Ánh Phương Nam
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Môn : Mĩ thuật 1
Chủ đề : Ngôi nhà của em
Tiết : 3
Thời lượng : 31 phút.

Liên kết


Thư viện