Hướng dẫn giảng dạy – môn Tự nhiên và Xã hội 1

Hướng dẫn giảng dạy – môn Tự nhiên và Xã hội 1

Thông tin

Báo cáo viên :

  • Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ biên SGK

Môn : Tự nhiên và Xã hội 1
Thời lượng : 55 phút.

Liên kết


Thư viện