Hoạt động trải nghiệm 1 – Chủ đề : Em và những người bạn – Bài : Bức chân dung đáng yêu của em

Hoạt động trải nghiệm 1 – Chủ đề : Em và những người bạn – Bài : Bức chân dung đáng yêu của em

Thông tin

Giáo viên : Bùi Kim Thư
Trường Tiểu học Lương Định Của, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động trải nghiệm 1
Chủ đề : Em và những người bạn
Bài : Bức chân dung đáng yêu của em
Thời lượng : 22 phút.

Liên kết


Thư viện