Tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại Tiền Giang, bộ sách Chân trời sáng tạo
07:00 04/07/2022 - 17:00 28/07/2022
Tiền Giang, Tiền Giang

04/07 Đạo đức 3
04/07 Toán 7
05/07 Âm nhạc 3
05/07 Công nghệ 7
05/07 LSĐL 7
05/07 Toán 3
06/07 GDTC 3
06/07 Ngữ văn 7
06/07 Tin học 7
06/07 TNXH 3
07/07 Âm nhạc 7
07/07 GDTC 7
07/07 Tiếng Việt 3
07/07 Tin học 3
08/07 Công nghệ 3
08/07 GDCD 7
08/07 KHTN 7
11/07 Toán 7
12/07 Công nghệ 7
12/07 LSĐL 7
13/07 Ngữ văn 7
13/07 Tin học 7
14/07 Âm nhạc 7
14/07 GDTC 7
15/07 GDCD 7
15/07 KHTN 7
19/07 GDTC 10 (BC, BR)
19/07 Hoá học 10
20/07 Âm nhạc 10
22/07 Lịch sử 10
25/07 Ngữ văn 10
25/07 Vật lí 10
26/07 HĐTN, HN 10 (bản 2)
27/07 Địa lí 10
27/07 Toán 10
28/07 GDKT PL 10
28/07 Sinh học 10

Đơn vị liên hệ

  • NXBGD Việt Nam

Xuất thông tin