Tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại Hậu Giang, bộ sách Chân trời sáng tạo
07:00 06/06/2022 - 17:00 01/07/2022
Hậu Giang, Hậu Giang

06/06 Đạo đức 3
07/06 Âm nhạc 3
07/06 Toán 3
08/06 GDTC 3
08/06 TNXH 3
09/06 Tiếng Việt 3
09/06 Tin học 3
10/06 Công nghệ 3
27/06 Ngữ văn 10
27/06 Toán 7
27/06 Vật lí 10
28/06 Công nghệ 7
28/06 GDTC 10 (BC, BR)
28/06 HĐTN, HN 10 (bản 2)
28/06 Hoá học 10
28/06 LSĐL 7
28/06 Mĩ thuật 7 (bản 2)
29/06 Âm nhạc 10
29/06 Địa lí 10
29/06 Ngữ văn 7
30/06 Âm nhạc 7
30/06 GDKT PL 10
30/06 GDTC 7
30/06 Sinh học 10
01/07 GDCD 7
01/07 KHTN 7

Đơn vị liên hệ

  • NXBGD Việt Nam

Xuất thông tin