Tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại Bến Tre, bộ sách Chân trời sáng tạo
07:00 13/06/2022 - 17:00 08/07/2022
Bến Tre, Bến Tre

13/06 Vật lí 10
14/06 Công nghệ 7
14/06 HĐTN, HN 10 (bản 2)
14/06 Hoá học 10
14/06 LSĐL 7
16/06 Âm nhạc 7
16/06 GDKT PL 10
16/06 GDTC 7
16/06 Sinh học 10
17/06 GDCD 7
17/06 KHTN 7
17/06 Lịch sử 10
21/06 GDTC 10 (BC, BR)
21/06 Mĩ thuật 7 (bản 2)
22/06 Âm nhạc 10
22/06 Địa lí 10
22/06 Tin học 7
27/06 Ngữ văn 10
27/06 Toán 7
29/06 Ngữ văn 7
29/06 Toán 10
04/07 Đạo đức 3
04/07 Mĩ thuật 3 (bản 2)
05/07 Âm nhạc 3
05/07 Toán 3
06/07 GDTC 3
06/07 TNXH 3
07/07 Tiếng Việt 3
07/07 Tin học 3
08/07 Công nghệ 3

Đơn vị liên hệ

  • NXBGD Việt Nam

Xuất thông tin