Giảm giá sách giáo khoa

Chuyên mục: Thông tin báo chí

Giảm giá sách giáo khoa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa, hỗ trợ người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội; kiến nghị tại Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15-2023 ngày 18/9/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, năm học 2024 – 2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nỗ lực điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và các nhà trường.

Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11; đồng thời, xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Cụ thể, giá bìa mới của bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” giảm 9,6%; giá bìa bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” giảm 11,2%.

Bảng giá mới được niêm yết đầy đủ, công khai ở các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc và trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Với những bản sách giáo khoa đang lưu kho, đã in giá cũ khác với giá mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện dán tem giá mới trên bìa 4 của sách để học sinh, giáo viên dễ dàng nhận biết, không bị nhầm lẫn.

Việc giảm giá sách giáo khoa là nỗ lực của toàn bộ hệ thống NXBGDVN, đồng thời thông tin này cũng mang đến niềm vui cho các bậc phụ huynh, các em học sinh trước thềm năm học mới.

Nguồn: VTV1

Chia sẻ bài viết