Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (QUYỀN RIÊNG TƯ)
PRIVACY POLICY

www.chantroisangtao.vn là một trang web thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định, có website chính thức đặt tại địa chỉ www.xuatbangiadinh.vn.

Người dùng có tài khoản tại www.chantroisangtao.vn và khách viếng thăm, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

1. THU THẬP THÔNG TIN

Chantroisangtao.vn sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của người xem như: loại trình duyệt, các trang người xem truy cập tại chantroisangtao.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng,… cho mục đích bảo mật và an toàn giao dịch. Khi đăng kí tài khoản tại chantroisangtao.vn, chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn cung cấp chính xác những thông tin sau: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp như số CMND / hộ chiếu / thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân), hoặc giấy phép kinh doanh, MST (đối với tổ chức). Đây là các thông tin mà chantroisangtao.vn cần người xem cung cấp bắt buộc khi sử dung dịch vụ và chantroisangtao.vn sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người xem đăng kí sử dụng dịch vụ trên chantroisangtao.vn, đảm bảo quyền lợi cho người xem. Các người xem sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kí, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người xem có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chantroisangtao.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kí và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của người xem trên các máy chủ đặt tại Việt Nam. Dữ liệu cá nhân của người xem sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự người xem đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khác sẽ được bảo mật trên máy chủ của chantroisangtao.vn.

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một môi trường trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc người xem.
  • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.
  • Đo đạc, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
4. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC

Chúng tôi không tiết lộ thông tin của người xem cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính người xem hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

5. THAY ĐỔI THÔNG TIN

Người xem có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chantroisangtao.vn thực hiện việc này. Người xem có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của chantroisangtao.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chantroisangtao.vn sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lí do cũng như hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI XEM

Thông tin cá nhân của người xem trên chantroisangtao.vn được chantroisangtao.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chantroisangtao.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cá nhân đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo cho người xem thông qua website.